MIC

ViFood

Một ứng dụng sưu tập các món ăn, mình thực hiện nó trong đồ án chuyên nghành A ở trường . Đây là hình ảnh về nó